Polygrafia

Príprava
tlače


Prípravu tlačiarenských strojov a zariadení či samotných súborov, ktoré chcete tlačiť neradno podceňovať. Celý proces musí byť dôkladne pripravený, aby sa počas neho nevyskytli žiadne pochybenia a celý výsledok tlače by tak bol pre klienta nepoužiteľný.


Sme tu pre Vás v oblasti kontroly tlačových podkladov, či už chcete tlačiť pár letákov alebo niekoľko tisíc katalógov. Pozrieme sa na fonty, rozmery dokumentov, rozlíšenie, veľkosť dát, spadavky a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú tlačový výsledok.


Výroba
tlačovín


Naša spoločnosť DUEL sa zaoberá tlačou:

  • plagátov
  • letákov
  • vizitiek
  • katalógov a brožúr
  • bannerov a meshovín
  • a rôznych typov samolepiacich fólií

U nás si môžete vybrať z rôznych typov papiera, jeho gramáže, lesku a povrchového spracovania. S výberom Vám radi poradíme.


Distribúcia


V prípade, ak potrebujete u nás vyrobené a vytlačené marketingové materiály aj rozniesť, zabezpečíme Vám aj ich distribúciu. Využívame vhodné distribučné kanály, aby sa Vaše tlačoviny dostali na správne miesto v správnom čase.


Buď sa jedná o neadresnú distribúciu do schránok domácností a firiem alebo o adresnú distribúciu aj formou direct marketingu.


Poradenstvo


Ku všetkým našim činnostiam poskytujeme aj ďalšie doplnkové služby, dopravu, ale aj kvalitné a profesionálne poradenstvo od našich skúsených pracovníkov. Naším zámerom je poskytovať zákazníkom komplexný produkt v čo najvyššej kvalite, ktorá zodpovedá predstavám zákazníka.