Realizácia kampaní

Zabezpečujeme
mediálny priestor


Medzi ďalšie služby v našom portfóliu patrí realizácia mediálnych kampaní, zabezpečenie mediálneho priestoru a aj online priestoru. Na základe požiadaviek klienta vyhľadávame najefektívnejší mediálny priestor a jeho nákup po schválení klientom.


Po dodaní mediálnej kampane monitorujeme zverejnenie formátu kampane, aby mal zákazník spätnú väzbu ako bola kampaň úspešná a aký mala zásah.


Direct
mail


Taktiež sa zaoberáme aj cieleným oslovením potenciálnych zákazníkov, tzv. Directmail kampaňami. Ide o osobný a adresný typ kampane, pri ktorej oslovíme s reklamným zdelením priamo konkrétnu osobu.


Directmail marketing je interaktívny, nakoľko vieme zmerať napr. využívaním CTA tlačidiel úspešnosť otvorenia ponuky, je zapamätateľný a má vysoký cielený dosah. Efektívny je vtedy, ak dobre poznáte svoje publikum a jeho nákupné správanie.