Startupy

Investor
do startupov


Naša spoločnosť DUEL, spol. s r.o. si plne uvedomuje nevyhnutnosť využívania inovácií s cieľom predbehnúť konkurenciu na trhu. Začali sme preto investovať a kapitálovo sa podieľať na začínajúcich perspektívnych spoločnostiach, tzv. startupoch.


Dôležitým faktorom úspešnosti startupu je znalosť trhového priestoru, znalosť konkurencie a predovšetkým svojho vlastného produktu. Sú to pre nás tri základné piliere, na základe ktorých sa snažíme posudzovať možnú budúcu úspešnosť startupu pre účely zhodnotenia našej investície v ňom.


Financie
a kontakty


S úlohou investora do startupov prichádza pre našu spoločnosť niekoľko povinností. Na jednej strane je to kapitálový vklad do podnikania startupu a zúčastňovanie sa na jeho finančných výsledkoch, či už budú dobré alebo zlé.


Našou úlohou je však okrem finančného aj nefinančné plnenie. Snažíme sa startup, v ktorom máme podiely aj mentorovať, usmerňovať a poskytovať mu aj naše personálne kapacity.Startupu ponúkame o.i. naše dlhoročné skúsenosti z podnikania, aby sme sa tak vyhli prípadným chybám a aby sme včas identifikovali slabé miesta s cieľom minimalizácie rizík.


Nemenej dôležitou súčasťou úspešnosti startupu je správny marketing a konkurenčná výhoda produktu. Využitím našich kontaktov otvárame startupu nové obchodné možnosti, trhové príležitosti, dodávateľsko-odberateľské reťazce a marketingové nástroje vhodné pre prezentáciu daného produktu.


Partner
akcelerátorov


Na otázku do akého startupu investovať neexistuje jednoznačná odpoveď. Preto sme sa rozhodli sa stať a aktívne sa podieľať na startup akcelerátoroch ako napr. Crowdberry. Ide o platformu, kde sa stretávajú inovatívne spoločnosti a na druhej strane súkromní investori, ktorí sú ochotní vstúpiť do podniku inej osoby.


Crowdberry a akcelerátory poskytujú možnosť konzultácií a mentoringu ohľadom startupov, poradenstvo v oblasti MSP, prípravu business plánov, finančné škálovanie a modelovanie alebo poradenstvo v oblasti práva a strategického plánovania.


Naše
investície


Medzi naše investície patria projekty EKOKAPSULE a CEZETA.


Projekt Ekokapsule predstavuje mobilný a energeticky sebestačný dom budúcnosti. Ide o šetrné bývanie voči životnému prostrediu vďaka využívaniu slnečnej a veternej energie.


Projekt CEZETA je ručne vyrábaný elektrický skúter typu 506. Dojazd je až 200km a maximálna rýchlosť 120km/h. Skúter je homologizovaný pre EÚ v triede A1 a je teda ho možné šoférovať s vodičským oprávnením pre motorové vozidlá.Investovaním do startupov a vyhľadávaním perspektívnych technologických a inovatívnych spoločností sa tiež zaoberáme na českom trhu prostredníctvom akcelerátora Startupyard, ktorý je považovaný za najstarší akcelerátor nášho regiónu. Len v roku 2019 prešlo cez Startupyard viac ako 415 miliónov českých korún.