P.O.S. materály

Produkty
z plastov


Pri výrobe produktov z plastov, spoločnosť DUEL využíva všetky technológie umožňujúce ich plošné a objemové tvarovanie. Plošné tvarovanie plastov spoločnosť DUEL realizuje delením, ohýbaním a lepením. Objemové tvarovanie uskutočňuje vákuovým lisovaním.


K výrobe plastových produktov DUEL používa materiály popredných výrobcov. Plast môže byť farebne upravený v celom objeme, poprípade len na pohľadovej časti aplikáciou potrebnej farby technológiou sieťotlače alebo polepom fóliami. Týmito technológiami sa uskutočňuje aj aplikácia grafickej úpravy produktu


Produkty
z papiera


Produkty z papiera spoločnosť DUEL vyrába technológiami využívajúcimi všetky možnosti, ktoré materiál ponúka. papier tvaruje plošne a priestorovo technológiou výseku a ohybu čím získava možnosť vyrábať aj priestorové štruktúry s vysokou nosnosťou pri zachovaní nízkej hmotnosti produktu.


Na výrobu týchto produktov spoločnosť DUEL používa papier vo forme lepenky, vlnitej lepenky, kartónu, poprípade len prostého papiera rôznej gramáže. Grafickú úpravu papierových produktov uskutočňuje spoločnosť DUEL sieťotlačou, flexotlaou a ofsetom priamo na produkt alebo pomocou kaširovania.


Kreativita
spoločnosti


Spoločnosť DUEL okrem výroby P.O.S. materiálov uskutočňuje aj ich návrh, konštrukciu a vývoj. Pri vývoji nového produktu spoločnosť DUEL využíva moderné metódy s využitím počítačových technológii trojrozmerného modelovania, čo umožňuje klientovi konzultovať jednotlivé varianty návrhov bez vysokých finančných nárokov na výrobu prototypu. Tento spôsob je z ekonomického a časového hľadiska vysoko efektívny.


Výsledný produkt spoločnosť DUEL je predmet určený na branding a rozšírenie predajných miest, plôch a pozícii v predajniach a v konečnom dôsledku na vizualizáciu umiestnenia produktov klienta a zvýšenie účinnosti mediálnej komunikácie výrobkov klienta ku konečnému spotrebiteľovi.


Spolupráca
s agentúrou


Cieľom spoločnosti DUEL je vo vzájimnej komunikácii s klientom alebo jeho kreatívnou agentúrou vyvinúť atypický, unikátny a na trhu nový POS predmet spĺňajúci požiadavky a nároky klienta na zvýšenie predaja jeho produktov.